Bloggiblogga

En blogg om mig, min familj och mitt stora intresse Geocaching.

Efter 75 frågor

Kategori: Jag och familjen

Personlighetstypen ISFJ

Se en beskrivning om denna typ nedanför.

Personligheter

 

Som en ISFJ är du mest vänd inåt där du tar saker in via dina fem sinnen på ett bokstavligt och konkret sätt. Annars är du vänd utåt och handskas med saker enligt hur du känner dem, eller hur de passar in i ditt värdesystem.

ISFJs lever i en värld som är konkret och varm. De är varma och godhjärtade människor som vill tro det bästa om andra. De värdesätter harmoni och samarbete, och kommer troligtvis att vara mycket känsliga för andra människors känslor. Människor uppskattar ISFJs för deras beaktande och medvetenhet, och deras förmåga att ta fram det bästa i andra genom sin starka vilja och övertygelse.

ISFJs har en rik inre värld som inte alltid märks för utomstående. De tar ständigt in information om personer och situationer som är viktiga för dem, och lagrar dem minnena på ett säkert ställe. Detta enorma förråd av information är oftast häpnandsväckande korrekt, eftersom ISFJs har ett exceptionellt minne om saker som är viktiga för dem. Det är inte ovanligt att ISFJs kommer ihåg ett visst ansiktsuttryck eller konversation i exakta detalj år efter att händelsen inträffade, om situationen gjorde intryck på dem.

ISFJs har en mycket tydlig bild av hur saker och ting borde vara, vilket de strävar efter att uppnå. De värdesätter trygghet och vänlighet, och respekterar traditioner och lagar. De tenderar att tro att de befintliga systemen finns eftersom de fungerar. Därför är de inte benägna att gå med på att göra saker på ett nytt sätt, om de inte kan övertygas på ett konkret sätt varför den nya metoden är bättre än den etablerade metoden.

ISFJs lär sig bäst genom att göra, snarare än genom att läsa om något i en bok eller tillämpa teorin. Av denna anledning, är det inte troligt att finna dem i områden som kräver en hel del begreppsanalys eller teori. De värdesätter praktisk tillämpning. Traditionella metoder för högre utbildning, som kräver en hel del teoretiserande och abstraktion, kommer sannolikt att vara en börda för ISFJs. ISFJs lär sig en uppgift bäst genom att se dess praktiska tillämpning. När uppgiften är gjord, och dess praktiska betydelse är underförstådd, kommer ISFJs troget och outtröttligt fullfölja uppgiften. ISFJs är extremt pålitliga.

ISFJs har en extremt utvecklad känsla för rymd, funktion och estetik. Av den anledningen är det troligt att de har vackert inredda, funktionella bostäder. De är mycket bra inredare. Denna speciella förmåga, kombinerat med deras känslighet för andras känslor och önskningar, gör dem ofta till stora givare, de är bra på att hitta rätt presenter som verkligen uppskattas av mottagaren.

Mer så än andra typer så är ISFJs extremt medvetna om sina egna känslor, liksom andra människors känslor. De brukar inte uttrycka sina egna känslor utan hålla saker inne. Om det är negativa känslor, kan de byggas upp inuti ISFJs tills de förvandlas till fasta bedömningar om personer som är svåra att sudda bort. Många ISFJs lär sig att uttrycka sig och finner sätt att hantera sina starka känslor.

På samma sätt som att det inte är troligt att ISFJs uttrycker sina känslor, så är det inte heller troligt att de kan ignorera hur andra känner. Dock kommer de säga ifrån när de känner att en annan individ verkligen behöver hjälp, och i sådana fall kan de verkligen hjälpa andra att bli medvetna om sina känslor.

ISFJs känner en stark känsla av ansvar och plikt. De tar sitt ansvar på högsta allvar, och kan förväntas fullfölja det. Av denna anledning, så brukar människor naturligt lita på dem. ISFJs har svårt att säga "nej" när någon ber om hjälp, och kan lätt bli överbelastade. I sådana fall, kan inte ISFJ vanligtvis uttrycka sina svårigheter för andra, eftersom de starkt ogillar konflikter, och eftersom de tenderar att placera andra människors behov över sina egna. ISFJs behöver lära sig att identifiera, värdera och uttrycka sina egna behov, om de vill undvika att bli överbelastade eller tas för givna.

ISFJs behöver positiv feedback från andra. I avsaknad av positiv feedback, eller av hård kritik, blir ISFJs avskräckta, och kan till och med bli deprimerade. När ISFJs ser ner på sig själva eller är under stor stress, så börjar ISFJs att föreställa sig alla de saker som kan gå kritiskt fel i deras liv. De kan få starka känslor av otillräcklighet, och kan bli övertygade om att "allt är helt fel", eller "jag kan inte göra någonting rätt".

ISFJs är varma, generösa och pålitliga. De har många speciella gåvor att erbjuda, med deras känslighet för andra, och deras starka förmåga att hålla saker i trim. De måste komma ihåg att inte vara alltför självkritiska, och att ge sig själva en del av den värme och kärlek som de gärna ger till andra.

 

Klicka här för att göra testet